Аутсорсинг на заплати и администриране на персонал

С тази услуга ви предлагаме възможността да освободите ресурси на компанията за основните и дейности, като прехвърлите калкулирането на възнагражденията и администрирането на правните взаимоотношения със своите служители към нас. Освен аутсорсинг на оперативните дейности, ние ви гарантираме високо ниво на професионални знания и решения, които ще бъдат съобразени изцяло с вашите нужди.

Услугата включва:

  • Изготвяне на договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, по темплейти на клиента
  • Калкулиране на дължимите суми за договори за управление и контрол, трудови и граждански възнаграждения, както и подготовка на всички свързани отчети
  • Участие в комуникация с държавни институции, която е свързана с трудово правните взаимоотношения между клиента и неговите служители
  • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за нуждите на служителите на клиента
  • Попълване на трудови книжки и издаване на документи за стаж
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Не се чете? Сменете изображението.