Други услуги

Услугата включва:

Консултации

Нашите експерти са професионалисти с богат опит в своята област, които могат да ви предложат експертно мнение, което да ви помогне при вземане на управленски решения.

Можете да разчитате на нашата помощ, чрез консултации в областите  Управление на хора и Счетоводство.

HR одити

Провеждаме срещи-интервюта с HR екипа на компанията, с цел дефиниране на текущите процеси

Изработваме въпросник/анкета към избрани мениджъри на компанията, с цел събиране на обратна връзка

Запознаваме се със системите, които се използват от HR екипа

Изготвяме доклад с констатации и препоръки към ръководството на компанията

Подготовка на документи

На база опитът ни, можете да разчитате на нашата помощ при подготовка на документи като: Правилник за вътрешен трудов ред (Employment policy), Правила за работната заплата, Системи за заплащане, Бонусни политики, Политика за подбор, Процедура за отсъствия и др.

Документите се подготвят след като се запознаем в детайли с организацията на работата в компанията, нейните нужди и цели.

Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.