Нова минимална работна заплата от 01.01.2018 г.

 In Новини

Напомняме ви да не забравяте да актуализирате минималната работна заплата във вашата компанаия, която е в размер на 510 лв., считано от 01.01.2018 г.

Обръщаме внимание, че на служителите, които са в майчинство, също е необходимо да се актуализира основната работна заплата. За тези служители промяната може да направите със Заповед на работодателя.

Промяната влиза в сила съгласно Постановление №316 от 20 декември 2017 г. на Министерски съвет, за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

Повече информация може на намерите на следния линк в Държавен вестник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=121152

Още по темата
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Не се чете? Сменете изображението.