Промени от 2019 г.

 In Новини

С настъпването на новата година сигурно всички ние се чудим дали промените, които слушаме по медиите, и които влезнаха в сила от 01.01.2019 г., касаят нашата фирма.

В следващите няколко реда сме описали основните закони и наредби, които да прегледате, за да сте сигурни, че не сте пропуснали важна промяна, която може да се отрази на работата ви:

Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО) – http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=132513

  • Размерът на месечния осигурителен доход – Минимален и максимален месечен размер на осигурителния доход за страната
  • Размерът на обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и други видове обезщетения
  • Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) – http://www.nap.bg/page?id=521

  • Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=

  • Отпада задължителното издаване на служебните бележки и прилагането им към годишната данъчна декларация (чл. 45, чл. 50, ал. 4отм.)
  • Срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 март на следващата година

Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01-1093 от 19.12.2018 г. – https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/klasifikacii/Zapoved_1093.pdf

  • Списъкът с утвърдени длъжности и наименования за Националната класификация на професиите и длъжностите, както и списък на длъжностите с променени кодове
Още по темата
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Не се чете? Сменете изображението.