Аутсорсинг на счетоводни дейности

Нашето предложение отново би довело до освобождаване на ресурси на компанията за основните и дейности, като в същото време можете да очаквате от наша страна консултации как да управлявате финансите си, съгласно българското законодателство.

Услугата включва:

  • Класиране и обработка на счетоводни документи, както и изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на клиента
  • Осчетоводяване на стопански операции, съгласно разпоредбите на българското законодателство
  • Изготвяне и подаване на всички изискуеми документи/декларации към НАП, БНБ и НСИ
  • Изготвяне на справки и предоставяне на информация, както за нуждите на клиента, така и за нуждите на данъчните институции
  • Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране
  • Годишно счетоводно приключване на фирмата, съгласно разпоредбите на българското законодателство, изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата, изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ
  • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.