Бюджет 2020? Без Паника!

С голяма доза предпазливост пристъпваме в темата за годишното бюджетиране. Стресът се усилва, когато знаем, че създаването на бюджет e отговорна и мащабна дейност. Тази година избрахме да [...]

HR одит – кога, как и защо?

Нека ви разкажем една история. Вярваме, че ще е ценна за вас, така както беше за нас. Това е една от онези истории, за които ние, хората, често даваме съвети за решение на колеги и приятели, как [...]

Как да преговаряме за по-висока заплата?

Наред със социалните придобивки на служителите промяната на месечното възнаграждение е друг важен елемент, когато говорим за зачитане труда и ролята на служителите. Често споделят с нас, че [...]