Експертите съветват: Три дейности, които ще ни предпазят от грешки при калкулиране на заплати

 In Новини

В последната публикация в блога ни обсъдихме кои са най-сериозните рискове, които крие неправилното калкулиране на заплати – както за служителите, така и за работодателя. Пейрол експертите на Green Path изготвиха списък с най-важните дейности, които трябва да бъдат осъществени, за да се предпази една компания от подобни грешки.

Задължително е пейрол специалистът да е запознат с всички нормативни актове и закони, касаещи трудовоправните отношения и техните изменения. Само така можем да сме сигурни, че всички данъци и осигуровки са коректно заложени като удръжки и начисления.

Тук, според експертите на Green Path, се открояват следните дейности:

⚪ Да дефинираме ясно дали допълнителните начисления по заплати са социални разходи, допълнителни плащания с постоянен характер (за да бъдат взети предвид при начисляване на отпуск и/или болничен), или са еднократни плащания;

⚪ Да прегледаме всички отчети и данни, които се подават към НАП и НОИ. Те имат пряко влияние върху бъдещи вземания на служителите и ако са подадени некоректно, могат да доведат до глоби за работодателя;

⚪ Да проверим документацията за всички нови назначения и прекратявания през месеца. Дребен детайл като пропуск да се въведе IBAN на нов служител може да го остави без заплата и да доведе до неприятно впечатление още в началото на съвместната работа. В обратния случай пък може да се окаже, че сме изплатили заплата на служител, който вече не работи за нашата компания. Важно е да се уверим, че всички напуснали служители ще получат обезщетения за неизползван отпуск.

Професионалният и експертен подход при управление на пейрол процесите е най-сигурният начин да избегнете грешки не само при калкулирането на заплати и да се предпазите от рисковете, които те носят. Следващите два съвета попадат в

рубриката #GreenPathHacks

и са базирани на огромния ни опит в сферата и реални ситуации от работата ни:

#GreenPathHack 1: Ако новопостъпилите в рамките на месеца служители са с високо възнаграждение, например над 2800 лв., и са били назначени на трудов договор при друг работодател в рамките на същия месец, уверете се, че са представили документ за осигурителния си доход от съответната компания. В противен случай рискувате да надвнесете осигуровки над 3000 лв.

#GreenPathHack 2: Ако имате служители в отпуск по майчинство, погрижете се да нямат работни дни в текущия месец, като подготвите и изискате предварително цялата необходима документация. Например: ако майчинството до 410 дни изтича в средата на месеца, погрижете се майката да е предоставила съответното приложение за гледане на дете до 2 г. и то да е отразено в системата. Така дамата може спокойно да се възползва от правото си на отпуск за гледане на дете, а вашата компания да е коректен работодател, без да се излага на риск.

Последвайте ни в LinkedIn, за да получавате първи полезни материали от сферата на човешките ресурси и оптимизирането на HR процесите в компанията си.

Recommended Posts