Кои са важните промени в трудовите закони от 2019?

С настъпването на новата година сигурно всички ние се чудим дали промените, които слушаме по медиите и които влезнаха в сила от 01.01.2019 г., касаят нашата фирма.

В следващите няколко реда сме описали основните закони и наредби, които да прегледате, за да сте сигурни, че не сте пропуснали важна промяна, която може да се отрази на работата ви:

Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО)

Размерът на месечния осигурителен доход – Минимален и максимален месечен размер на осигурителния доход за страната.

Размерът на обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и други видове обезщетения.

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 

Отпада задължителното издаване на служебните бележки и прилагането им към годишната данъчна декларация (чл. 45, чл. 50, ал. 4 – отм.).

Срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 март на следващата година.

Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01-1093 от 19.12.2018 г. 

Списъкът с утвърдени длъжности и наименования за Националната класификация на професиите и длъжностите, както и списък на длъжностите с променени кодове.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.