Рискове при неправилното калкулиране на заплати

 In Новини

Пейролът е сред най-важните процеси за една компания. Той осигурява чувство на стабилност и сигурност у служителите и предпазва работодателя. Неефективното управление на пейрол процесите в компанията може да доведе до скъпоструващи грешки, които да нанесат както финансови, така и сериозни вреди по имиджа на вашата компания. 

Пейролът позволява да прогнозирате бъдещи разходи и  да се съсредоточите върху развитието и растежа на своя бизнес.

Неправилното калкулиране на заплати е най-честият резултат от неефективно или непрофесионално управление на пейрол процесите. 

Какви рискове крие това за компанията и за работодателя? 

Когато грешката е допусната в полза на служителянямаме право да направим удръжка на надплатената сума, без изричното писмено съгласие на лицето. Тя остава чиста загуба за компанията и дори размерът ѝ да не е финансово съкрушителен, той може да бъде удвоен или дори утроен, ако грешката е направена в полза на служител с незадоволително представяне. Особено ако става въпрос не за еднократна грешка, а за неправилно изчислени плащания, извършвани в продължителен период.

По-сериозен проблем в този случай са нематериалните вреди. Подобни грешки водят до влошаване на имиджа на компанията пред служителите. Те губят доверие в коректността на работодателя и способността му да подсигури процеса, а това води до спад в мотивацията и представянето им. Което от своя страна носи нови материални вреди на компанията. 

Доста по-сериозни последствия може да има, ако грешката е в полза на работодателя

На първо място е рискът от проверка и глоба от страна на държавните институции – НАП, НОИ, Инспекция по труда. Дори да сме изрядни в документацията и работата си, подобни проверки отнемат много време, създават напрежение в работния процес и отнемат човешки ресурс, който в друга ситуация би могъл да работи за разрастването на бизнеса ни. 

Съществува и рискът ощетеният служител да заведе съдебно дело. Подобно развитие на нещата е свързано както с редица разходи, така и с неприятни емоции. 

Такива грешки влошават имиджа не само на компанията като цяло, но и на екипа, който обработва заплатите и мениджмънта. Дори в компанията да има политика за необсъждане на възнагражденията, служителите говорят. Не само помежду си, но и с приятели, роднини, в социалните мрежи… а това означава и с други ваши потенциални служители и клиенти. 

Репутацията на една компания като коректен, точен и отговорен работодател е най-важното ѝ предимство на пазара на труда. Дори най-добрите социални придобивки, модерен офис и атрактивно възнаграждение няма да ви помогнат да привлечете необходимите таланти за ваканти позиции, ако те се съмняват в способността ви да спазвате поетите ангажименти. 

Като специалисти в пейрол сферата знаем колко важно е правилното управление на пейрол процесите и всички преки и непреки ползи, които то носи на компаниите. Последвайте ни в LinkedIn, за да получавате първи полезни материали от сферата на човешките ресурси и оптимизирането на HR процесите в компанията си.

 

Recommended Posts