Кандидатът и корпоративната култура – как да се уверим, че са един за друг?

В сферата на човешките ресурси има редица дилеми от типа “кокошката или яйцето” и темата за корпоративната култура е една от тях: трябва ли служителите да се подчиняват на корпоративната култура, [...]