Стъпка в правилната посока

Обучителна програма за HR 2022

3

ТРУДОВО ПРАВО ЗА HR, ЧАСТ 1

В програмата на обучението акцентираме върху практически похвати, принципи и логика, които бързо и интуитивно да бъдат приложени при решаване на казуси от ежедневната работа, свързани с трудовоправните взаимоотношения.

Дата на провеждане: 14-15, 19 юли 2022
и 15-16, 22 ноември 2022

Формат: присъствено обучение в група до 10 човека в ден и половина + ½ ден след пауза от няколко дни, в която всеки участник е ангажиран с решаване на индивидуален практически казус.

Обучител: Лили Панайотова

click_greenpath3

ТРУДОВО ПРАВО ЗА HR, ЧАСТ 2

Форматът на обучение е адресиран до HR мениджъри и бизнес партньори, които добре познават трудовоправната материя от гледна точка на теория и практика. Участниците са ангажирани с решаване на по-комплицирани теми, които носят потенциално по-висок риск за хората и организацията. В работните групи те усъвършенстват и ревизират своите знания в защитена учебна среда.

Дати на провеждане: есен 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Лили Панайотова

click_greenpath3
4
5

ПЕЙРОЛ ЗА HR В ДЕЙСТВИЕ

Знания за основните плащания към служителите и механизмите, по които се изчисляват, е в полза за всеки HR специалист и ръководител, за който е важно да познава добре всяка функция от HR областта. Тази програма е приложима в моментите на бюджетиране на разходи за персонал, оформяне на оферта към нов служител или консултиране на мениджмънта по въпроси, касаещи плащания към служители.

Дати на провеждане: 16 септември 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучители: Лили Панайотова

click_greenpath3

БИЗНЕС АНАЛИЗ ЗА HR

Програмата на обучението е разработена в отговор на актуална бизнес нужда и тенденция – реализиране на проекти за дигитализиране на HR процеси. Бизнес анализът е дейността, която изяснява техническите и функционалните изисквания, които дигитализацията на работни процеси трябва да покрие. Дигитализацията на процеси може да увеличи ефективността на работата с над 50%, да намали ненужните разходи и облекчи работата на HR екипа значително.

Дати на провеждане: 19 май 2022 и 13 октомври 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Весела Костадинова

click_greenpath3
6
obuchenie-5

HR НА ПРАКТИКА: Ефективен анализ на нуждата от обучение и развитие

Програмата отговаря на въпросите как да извлечем реалните нужди от обучения, да направим ефективен план за обучения и да го осъществим в синхрон с динамиката на организацията. Участниците ще придобият знания как да планират обучения в зависимост от йерархичната структура на организацията, стратегията за развитие и свързаните HR процеси (управление на представянето, проучване мнението на служителите и други).

Дати на провеждане: 9 юни 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Елина Галанис

click_greenpath3