Стъпка в правилната посока

Обучителна програма за HR 2023

3

ПЕЙРОЛ ЗА HR В ДЕЙСТВИЕ

Знания за основните плащания към служителите и механизмите, по които се изчисляват, е в полза за всеки HR специалист и ръководител, за който е важно да познава добре всяка функция от HR областта. Тази програма е приложима в моментите на бюджетиране на разходи за персонал, оформяне на оферта към нов служител или консултиране на мениджмънта по въпроси, касаещи плащания към служители.

Дати на провеждане: 10.11.2023

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Лили Панайотова

click_greenpath3

БИЗНЕС АНАЛИЗ ЗА HR

Темата ни ангажира с факта, че всяка компания е сложна организация от множество работни процеси – бизнес процеси и роли, които ги дефинират и изпълнят. Дисциплината, която се занимава с извличането и дефинирането на бизнес изискванията, както и анализа на работните процеси в една компания, е Бизнес анализ.

Спираме се на бизнес анализа специално за HR, защото HR функцията е силно повлияна и обвързана с бизнес изискванията на организацията. Правилното разбиране на очакванията на бизнеса към HR-а, както и построяването на бизнес процеси, които да са интуитивни, ефективни и постигащи дефинираните резултати е ключово знание за всеки HR екип.

Дати на провеждане: при запитване

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Весела Костадинова

5