Стъпка в правилната посока

Обучителна програма за HR 2022

3

ПЕЙРОЛ ЗА HR В ДЕЙСТВИЕ

Знания за основните плащания към служителите и механизмите, по които се изчисляват, е в полза за всеки HR специалист и ръководител, за който е важно да познава добре всяка функция от HR областта. Тази програма е приложима в моментите на бюджетиране на разходи за персонал, оформяне на оферта към нов служител или консултиране на мениджмънта по въпроси, касаещи плащания към служители.

Дати на провеждане: 2023

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучители: Лили Панайотова

click_greenpath3

ТРУДОВО ПРАВО ЗА HR, ЧАСТ 2

Форматът на обучение е адресиран до HR мениджъри и бизнес партньори, които добре познават трудовоправната материя от гледна точка на теория и практика. Участниците са ангажирани с решаване на по-комплицирани теми, които носят потенциално по-висок риск за хората и организацията. В работните групи те усъвършенстват и ревизират своите знания в защитена учебна среда.

Дати на провеждане: 20 октомври 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Лили Панайотова

click_greenpath3
4
5

БИЗНЕС АНАЛИЗ ЗА HR

Темата ни ангажира с факта, че всяка компания е сложна организация от множество работни процеси – бизнес процеси и роли, които ги дефинират и изпълнят. Дисциплината, която се занимава с извличането и дефинирането на бизнес изискванията, както и анализа на работните процеси в една компания, е Бизнес анализ.

Спираме се на бизнес анализа специално за HR, защото HR функцията е силно повлияна и обвързана с бизнес изискванията на организацията. Правилното разбиране на очакванията на бизнеса към HR-а, както и построяването на бизнес процеси, които да са интуитивни, ефективни и постигащи дефинираните резултати е ключово знание за всеки HR екип.

Дати на провеждане: 10 ноември 2022

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Весела Костадинова

click_greenpath3

ЕФЕКТИВЕН ИТ ПОДБОР

Обучението отговаря на специфична нужда от конкретно знание за ИТ подбора. Фокус теми са спецификата в ИТ подбора, основните роли, термини и абревиатури. И още, как да се намери пресечната точка в разговорите с потенциални кандидати, от една страна, и с hiring мениджъра, от друга. Участниците ще имат възможност да проведат разговор от първо лице с мениджър от водеща технологична компания, ще открият кои са основните канали за ИТ подбор и други, важни теми, които ще ги подкрепят за едно ново кариерно приключение в света на ИТ.

Дати на провеждане: 22 ноември + 2 часа практическа онлайн сесия на 23 ноември

Формат: 1 ден + 2 часа практическа онлайн сесия в следващия ден

Обучител: Невена Борисова и Василена Драгнева

click_greenpath3
6