Стъпка в правилната посока

Обучителна програма за HR 2024

3

ПЕЙРОЛ ЗА HR В ДЕЙСТВИЕ

Знания за основните плащания към служителите и механизмите, по които се изчисляват, е в полза за всеки HR специалист и ръководител, за който е важно да познава добре всяка функция от HR областта. Тази програма е приложима в моментите на бюджетиране на разходи за персонал, оформяне на оферта към нов служител или консултиране на мениджмънта по въпроси, касаещи плащания към служители.

Дати на провеждане: ноември 2024 г.

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучител: Лили Панайотова

click_greenpath3

ТРУДОВО ПРАВО ЗА HR

В обучението акцентираме върху практически похвати, принципи и логика, които бързо и интуитивно да бъдат приложени при решаване на казуси от ежедневната работа, свързани с трудовоправните взаимоотношения.
Програмата на обучението отговаря на конкретни въпроси от практиката, за да бъде HR специалиста спокоен и уверен при вземането на решение или комуникирането на такова.

Дати на провеждане: 14-15 и 19 март 2024

Формат: присъствено обучение на група до 10 човека

Обучители: Лили Панайотова и Марина Стоянова

click_greenpath3
4