Топ 5 въпроса за отпуски

 In отпуски на служители

Вече сме септември, но за някои от нас – отпуските тепърва предстоят.

И ако следваме логиката на Кодекса на труда, и свързаната с него Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), предназначението на платения годишен отпуск е да ни позволи временно да се откъснем от работата, да успеем да си починем и да възстановим своята работоспособност и ефективност.

Ползването на платен отпуск е свързано с желанията и плановете на служителите, кога имат нужда да си починат. 2020 г. е по-особена година. Пандемията, причинена от COVID 19, беше сериозна тема и в контекста на годишни отпуски и “работа от вкъщи”. Извънредната ситуация предизвика по-ранно използване на платен отпуск в нетипично отпускарско време, както и дискусии кой какви права има при налагане използване на отпуски и кога следва да се ползват планираните почивки от служителите. 

Както винаги, наша главна цел си остава – да подкрепим коректните трудовоправни взаимоотношения, защото вярваме, че те са гарант за устойчив бизнес и напредък.

Ето защо, решихме да използваме тези поводи за новата ни публикация, за да откроим Топ 5 на най-често задаваните ни въпроси, касаещи темата „Отпуски“.

1. Може ли работодател да не одобри ползването на платен годишен отпуск?

Възможно е работодателят да отложили правото на ползване на платения годишен отпуск, например поради важни производствени причини, но в този случай е длъжен да позволи ползване на поне половината от полагаемата се за календарна година отпуск. Важно е да има предвид, че ако заявен отпуск е бил отказан, то при следващото заявление от страна на служителя, същото не се нуждае от одобрение, а само едностранно писмено уведомление към работодателя, което трябва да се подаде най-малко 14 дни преди старта на отпуската.

2. В какви случаи служител не може да се възползва от правото на платен годишен отпуск?

В случай, че служителят няма общ трудов стаж 8 месеца, той няма право да ползва платен годишен отпуск. Този стаж не е необходимо да е при един работодател, а може да бъде натрупан в различни компании.

3. Колко дни платен годишен отпуск има право да ползва служител с трудов договор за непълно работно време?

Служител, назначен на трудов договор на 4 и над 4 часа дневно, има право на годишен платен отпуск, както служителите назначени на пълен работен ден (8 часа), а именно най-малко 20 работни дни за една календарна година. Служител, назначен на трудов договор под 4 часа, има право на платен годишен отпуск, изчислен пропорционално на отработеното време основния платен годишен отпуск.

4. Има ли право работодател да определи конкретен период, в който служителите да използват дни от платения си годишен отпуск?

При определени условия работодателят има право едностранно, без съгласие на служителя да наложи използване на дни платен годишен отпуск. Това може да стане в следните случаи:

– при обявено извънредно положение или обявена епидемична обстановка – до половината от полагаемия годишен отпуск,

– по време на престой/ временно преустановяване дейността на компанията поради организационни, технически или икономически причини/ за повече от 5 работни дни 

– при ползване на отпуск от всички служители в компанията

– когато служителят след писмена покана от работодателя не е поискал отпуската си до края на календарната година, за която се полага

5. Може ли служител да определя сам периода, в който използва правото си на отпуск по чл.157?

Това е целева отпуска, която се използва за конкретен повод, поради което не може да бъде прехвърляна за желан период за ползване. Отпуската, която се ползва по чл. 157 от Кодекса на труда свързана напр. с встъпване в брак, кръводаряване, смърт на роднина и други, се ползва в определен ред, а именно: в деня на събитието и следващия ден; а ако събитието е в почивен ден, тогава правото на отпуск е в първите два работни дни след събитието.

От Green Path оставаме на ваше разположение да ви подкрепяме в посока на този и други въпроси, част от трудовоправните взаимоотношения и HR операции. И не забравяйте, независимо дали сте работодател или служител, почивката е важна за здравето, настроението и креативността в организациите.

 

Recent Posts