Увеличава се осигурителната вноска за фонд Пенсии с 1%

В Държавен вестник, брой 99 от 12.12.2017 г. бе обнародван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Основни промени за 2018 г. са, както следва:

 • Увеличава се осигурителната вноска за фонд Пенсии с един процент.
 • Увеличава се минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 510 лв;
 • Увеличава се минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 350 лв;
 • Променя се минималния размер на пенсиите;
 • Променят се условията за ползване на обезщетение за безработица – лицето трябва да се е осигурявало за фонд “Безработица” най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Увеличава се дневния минимален размер на обезщетението за безработица на 9 лв.
 • Въвежда се дневен максимален размер на обезщетението за безработица на 74,29 лв.;
 • Увеличава се размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете на 380 лв.;
 • Променя се еднократната помощ при смърт на осигурено лица на 540 лв.;
 • Отпада възможността за ползване на болничен след прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Други.

Повече информация може на намерите тук.

Recent Posts
Свържете се с нас

Изпратете ни вашето запитване и ние ще се вържем с вас!

Not readable? Change text.