Стъпка в правилната посока

Обучения при заявен интерес и нужда

9

ТРУДОВО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ

Green Path създаде програмата на обучението, за да отговори на сложни работни ситуации, конфликти и чести спекулации с темата. Често пъти при решаването на такива казуси сме пожертвали не само лоялност и доверие, но и репутация и ефективността на цялата система.

Част от уменията и ролята на прекия ръководител е да комуникира ясно правила, рискове и последици към екипа си. След края на обучението ръководителите ще могат да:

• познават и разбират принципите и ограниченията на законовата рамка

• съобразят какво от нея касае конкретната организация на труда

• балансират ефективно в интересите, както на организацията, така и на своя служител

Продължителност: 1 ден

click_greenpath2-1

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНО ВРЕМЕ

Акцент в програмата е следването на специфичните стандарти за цялостната организация по изготвяне на работните графици, въвеждането на промени, информирането на служителите и изчисляването на трудовите възнаграждения, които се различават от работния процес при стандартно работно време

/от понеделник до петък, 09:00-18:00 /08:00-17:00/

Обучението е адресирано към специалисти човешки ресурси и ръководители, които имат ангажимент към СИРВ.

Продължителност: 1 ден

click_greenpath2-1
10