Стъпка в правилната посока

Услуги

Green Path предлага на своите клиенти възможността да освободят ресурси на компанията за основните ѝ дейности, като прехвърлят някои от оперативните си дейности на нас. Ние ви гарантираме високо ниво на професионални знания и решения, които ще бъдат съобразени изцяло с вашите нужди.

Green Path работи с компании от различна големина, бизнес сфера и организация на работа. Имаме клиенти от финансов сектор, винопроизводство, търговия, IT сектор, BPO и др.

Аутсорсинг на заплати и администриране на персонал

 • Изготвяне на договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите взаимоотношения по образци от вашата компания.
 • Калкулиране на дължимите суми за договори за управление и контрол, трудови и граждански възнаграждения, както и подготовка на всички свързани с това отчети.
 • Съдействие при комуникация с държавни институции, свързана с трудово правните взаимоотношения между вас и вашите служители.
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и допълнителна документация, съобразно нуждите на вашите служителите.
 • Попълване на трудови книжки и издаване на документи за стаж.

Изнесено управление на хора

 • Одит на досегашната система за управление на човешки ресурси и изготвяне на доклад с препоръки.
 • Изграждане на процесите по управление на човешките ресурси и постигане на устойчивост при задържане и мотивацията на персонала.
 • Изготвяне на всички необходими политики и процедури в областта на управление на човешки ресурси.
 • Информиране и консултиране за всички промени в законодателството, касаещи процеса по управление на човешките ресурси.
 • Изготвяне на договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите взаимоотношения.
 • Калкулиране на трудови и граждански възнаграждения, както и подготовка на всички свързани с това отчети.
 • Поемане на цялата комуникация с държавни институции, свързана с трудово правните взаимоотношения между вас и вашите служители.
 • Консултации при разширяване на екипа и подбор на персонала.

Други услуги

 • Изработване на анкети за обратна връзка за представянето на мениджъри от служители на вашата компания и изготвяне на доклад с констатации и препоръки към ръководството на фирмата ви.
 • HR одити и провеждане на срещи с вашия HR екип, за да оценим и подобрим текущите ви процеси.
 • Провеждане на обучения по теми, свързани с трудовото и осигурително право, както и свързаните с тях процеси в компаниите.
 • Консултации и съдействие при вземане на управленски решения.
 • Подготовка на документи като Правилник за вътрешен трудов ред (Employment policy), Правила за работната заплата, Системи за заплащане, Бонусни политики, Политика за подбор, Процедура за отсъствия и др.