green-path-1

Green Path създаде програма с обучения в отговор на множество наблюдения, анализи и въпроси от HR общността, с които екипът беше ангажиран през годините. Целта ни е да подкрепим специалисти и мениджъри човешки ресурси в ежедневните задачи и казуси, които решават или когато те самите са в ролята на консултанти при вземането на управленски решения в организациите си.

Фокус в обучителните програми на Green Path са законовите, аналитичните и техническите аспекти от HR дейността. След края на всяко едно наше обучение, участниците ще имат конкретни и практически знания, които ще могат да приложат в работа си, уверени и спокойни в ролята си на качествен медиатор между бизнеса и неговият екип.

green-path-obuchenia-new
green-path-obuchenia-new-1