Бюджет 2020? Без Паника!

 In Новини

С голяма доза предпазливост пристъпваме в темата за годишното бюджетиране. Стресът се усилва, когато знаем, че създаването на бюджет e отговорна и мащабна дейност. Тази година избрахме да погледнем темата от друг ъгъл – стъпка по стъпка. Понякога, когато гледаме голямата картина, подценяваме стойността на детайлите, а те имат своето значение.

Извикахме на помощ целия опит, който сме трупали през годините, почерпихме от опита на партньори и приятели, допитахме се до най-актуални проучвания за тенденциите в HR света и грабнахме молив и калкулатор 😊 Но преди това, стигнахме до един ключов фактор в бюджетирането – човешкия. Той има голямо значение в три основни момента от процеса на планиране на бюджета:

  1. Комуникация с мениджмънта

Отправна точка – открит разговор с мениджмънта за целите и стратегическата посока за предстоящата година. Каква е визията през 2020 и кое е с по-висок приоритет – резултатите, грижата за хората или друга важна за компанията цел? Част от ролята на HR експерта, познавайки работните процеси, хората и пазарни тенденции, е да зададе правилните въпроси на мениджмънта си и да го подготви за възможни рискове. Да поиска да бъде част от стратегическия екип на компанията си и да знае каква е посоката на бизнеса.

  1. Ангажиране на правилните хора в процеса

Планирането на бюджета в организацията се създава от хора, за да бъде следван от хората на същата тази организация. И в тази връзка, важно е кои ще бъдат ангажираните в процеса на бюджетиране. Важно и ценно е те да:

  • познават работата в детайли, за даимат преки впечатления кое е работещо и кое не;
  • да имат очи за миналото – с правилните и грешни решения;
  • да имат подплатени анализи и аргументи за бъдещи инвестиции, които да доведат до точни резултати.

Не забравяйте, че разумното бюджетиране е обща полза и е резултат от екипна работа. Проведохте ли разговори с правилните хора в организацията?

  1. Избор на доверено партньорство

Партньорството, ако не е доверено, губи своето значение за организацията. Партньорските организации са тези, които се грижат за оптимизирането на работата, редуцират рискове и загуби за организацията, дават навременни и адекватни решения. Те подкрепят бизнеса със своята експертиза в различни направления:

  • администриране и HR операции
  • обучение и развитие
  • технологични с доставянето на определен софтуер или услуга.
  • маркетинг и PR

Отново поставяме фокус на довереното партньорство, като стратегическо решение, то има пряко влияние върху бизнес резултатите.

Нашият съвет е в процеса на бюджетиране да отделите време на малките детайли. Често и в най-сложните задачи, отговорите се крият в кратки разговори и прости решения.

А на въпросите:

Кои са най-ефективните подходи за правилно планиране на бюджета?

Как да защитите бюджета пред мениджмънта?

Ще е смело ние да дадем отговори, защото само вие ги имате. Вие познавате работните процеси, културата в организацията, предмета на дейност.

Recent Posts