Как подаваме информация в НОИ на болнични със застъпващи се периоди?

 In Новини

Имали ли сте случай, в който служител ви предоставя два болнични, в които има застъпване в периода на временна неработоспособност?

Сигурни сме, че повечето колеги в нашата сфера са попадали в подобна ситуация. И тук възниква въпросът – каква информация да подадем в НОИ?

Случай I

Как подаваме документите в НОИ, когато служител ни предостави два болнични листа с период на застъпване едновременно:

Първият болничен лист се подава в НОИ с Удостоверение, Приложение № 9, като в т. 9 се попълва периодът на първи болничен лист, описан от лекаря, а в една от колоните „работни дни/работни часове“ се описват работните дни/часове, намалени с броя на тези, които се застъпват от втория болничен лист. Вторият болничен лист се подава с реалния период, работни дни/часове, така както е издаден.

Пример: Първи болничен лист от 7.05.2019 г. до 20.05.2019 г. Втори болничен лист от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г.

Подаване в НОИ: Първият болничен лист е с период от 07.05.2019 до 20.05.2019 г. вкл., като работните дни ще се посочат 7 работни дни /10 работни дни от първи болничен, приспаднати с 3 работни дни от дните, които се застъпват от втори болничен/. Вторият болничен лист се подава с реалния период от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г. вкл. и 4 работни дни.

Случай II

Как подаваме информацията в НОИ, когато служител ни предостави втори болничен лист, застъпващ част от период на вече предоставен в НОИ първи болничен лист:

Вторият болничен лист се подава с Удостоверение, Приложение № 9, като период се описва целият период на болничния, както е издаден от лекаря, а броят на „работните дни/работни часове“ се намалява с тези, които се застъпват от първия болничен, който вече е подаден в НОИ.

Пример: Първи болничен лист от 7.05.2019 г. до 20.05.2019 г. Втори болничен лист от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г.

Подаване в НОИ: Първият болничен лист е от 07.05.2019 до 20.05.2019 г. вкл. и работни дни, съответстващи на периода. Вторият болничен лист се подава с периода, вписан от лекаря, а именно 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г. вкл., като в колона „работни дни“ се посочва 1 ден, т.е. резултатът от приспаднатите, застъпени работни дни от първия болничен.

Случай III

Какво да направим, ако сме подали и двата болнични листа със застъпени периоди в НОИ?

Необходимо е да подадем Удостеверение, Приложение № 9 за втория болничен лист с код „Корекция“, като впишем периода на болничния, издаден от лекаря, а в частта с „работни дни/работни часове“ приспаднем тези, с които се застъпва с първия болничен лист.

Случай IV

Как подаваме информацията в НОИ и трябва ли да подадем такава, в случай, че служител ни предостави два болнични листа, като периодът на втория болниченлист се застъпва изцяло с част от първия болничен лист?

Вторият болничен лист се подава с периода, с който лекарят го е издал, като в частта „работни дни/работни часове“ се записва 0.

Пример: Първият болничен лист е 7.05.2019 г. до 06.06.2019 г. Вторият болничен – от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г.

Подаване в НОИ: Първият болничен е от 07.05.2019 до 06.06.2019 г. вкл., като работните дни съответстват на периода на болничния. Вторият болничен лист се подава с период от 16.05.2019 г. до 21.05.2019 г., като в колона работни дни се посочва 0.

Надяваме се, че сме ви били полезни и ще се радваме на вашата обратна връзка и/или допълнителни теми, които искате да коментираме заедно .

Recent Posts