Как да преговаряме за по-висока заплата?

 In Новини

Наред със социалните придобивки на служителите промяната на месечното възнаграждение е друг важен елемент, когато говорим за зачитане труда и ролята на служителите.

Често споделят с нас, че назначаването на нов служител с по-високо възнаграждение е по-лесно за защитаване пред мениджмънта, отколкото да повишиш заплащането на служител, който вече е част от компанията. Това явление е нелогично за „старите“ служители и причина за негодуване, разочарования и настройване срещу „новите“, които изглежда, че са по-ценни служители за компанията.

Друго умение, което много служители приемат за фактор при определяне на месечното възнаграждение, е талантът за водене на преговори– колкото по-добър си в преговарянето, толкова по-високо възнаграждение би могъл да си извоюваш.

Макар и да е част от така наречените „хигиенни фактори“ на мотивацията за работа, размерът на възнаграждението често пъти си остава една от ключовите причини при вземането на решение за смяна на работното място или приемане на работна оферта.

С цел да имаме добра и работеща система на заплащане, трябва да изградим такава, базирана на вътрешна справедливост и външна конкурентноспособност. Зад изграждането на матрица или система за определяне на възнагражденията и тяхната периодична промяна стоят: анализ на спецификата на бизнеса, пазарни данни, а често пъти и часове консултантски труд с анализи и разговори с мениджмънта, в търсeне на най – справедливата формула, както за бизнеса, така и за служителите. Следването на матрицата не е достатъчно, необходимо е познаване на принципите и логиката, върху които тя стъпва, както и периодичната ѝ адаптация с промените, както в компанията, така и на пазара на труда.

 

Recent Posts