Външен или вътрешен Payroll?

 In Новини

Наскоро ни попитаха: Външен или вътрешен Payroll? И как да поверим на външна компания нещо толкова важно като администрирането на заплатите?

Услугата администриране на трудови възнаграждения – Payroll е позната на българския пазар от началото на 2000 година. В последните 19 години много компании решават да се доверят и да ангажират външни експерти за всички административни задачи, които съпътстват трудовото правоотношение.

От гледна точка на данъчно, трудово, осигурително право, съобразяването с разпоредби, промени и срокове, е задължителна част от наемането до прекратяването на трудовите отношения.

От гледна точка на работодатели и собственици, грижата за подобни услуги е меко казано нелека и досадна. Тя крие рискове от санкции, куп документация и време, което за съжаление не е инвестирано в бизнес развитие и стратегия.
Сега, ако си представим, че светът е малко по-подредено място – бизнесът се грижи за бизнес делата, а payroll експертите имат грижата за изчисляване на възнагражденията и свързаните с тях болнични, отпуски, бонуси, с други думи – цялата техническа работа, свързана с тях. Това не е всичко. Компаниите, предоставящи payroll услуга следят непрекъснато за промени в нормативни актове и поемат отговорност при евентуални одити и проверки. Такъв тип компании не са повлияни от вътрешни политики и настроения и могат безпристрастно да отговорят и консултират при оценката на всеки трудово-правен риск. Тяхна работа е да предоставят най-доброто решение за своя клиент. Истината е, че малко компании в България могат да си позволят подобно ниво на payroll услуга, изцяло с вътрешен ресурс.
Ще попитате от къде сме сигурни, че всичко това е вярно. Това ни е работата – да знаем.

Така че отново на въпроса, вътрешен или външен payroll?

Recent Posts